Trebate čiste proizvode, proizvodna postrojenja, pogone i radne prostore? Ekotex sustav najma upijajućih materijala čuva okoliš i štedi sirovine. Iskorištene krpe ne bacaju se u smeće, već pranjem osposobljavaju za ponovnu uporabu!
Ekotext