Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva prepoznalo je prednosti našeg sustava najma upijajućih materijala te dalo pozitivno mišljenje jer doprinosi zaštiti okoliša i smanjenju nastanka otpada!
Ekotext

O NAMA

Ekotex d.o.o. je ekskluzivni zastupnik i kooperant tvrtke MEWA Textil—Service G.m.b.H. na hrvatskom tržištu. Mewa je prisutna u devet zemalja Europske unije i najveći je koncern u Europi na području najma tekstilnih proizvoda.

Sustav najma koji Vam nudimo novost je na Hrvatskom tržištu. Krpe za višekratnu uporabu predstavljaju moderno rješenje za čišćenje industrijskih strojeva, postrojenja i proizvoda.

Riječ je o cjelovitom rješenju kod kojeg uz kvalitetne upijajuće materijale (krpe i upijači), posebne namjenske kontejnere specijalno napravljene za siguran transport, kao i za skladištenje prljavih materijala na mjestu uporabe, dobijate jednostavno rješenje koje je u skladu sa svim zakonskim normama i standardima zaštite okoliša.

Jamstvo kvalitete sustava i njegove opravdanosti u smislu zaštite okoliša su dobiveni ISO certifikati:

Doprinos zaštiti okoliša

Sustavom najma upijajućih materijala značajno se smanjuje nastanak otpada. Dok krpe za jednokratnu uporabu korištenjem i same postaju otpad, višekratni upijajući materijali pranjem se osposobljavaju za ponovnu uporabu. Izbacivanjem iz uporabe krpa za jednokratno korištenje smanjuje se potrošnja sirovina i energije čime se dodatno štiti okoliš.

Mišljenje MZOIP


Ministarstvo zaštite okoliša i prirode prepoznalo je prednosti našeg Sustava najma upijajućih materijala za višekratno korištenje te dalo pozitivno mišljenje jer doprinosi zaštiti okoliša i smanjenju otpada.

Ekologija sustava

Najveći doprinos ekologiji, odnosno zaštiti okoliša uvođenjem sustava najma upijajućih materijala za višekratno korištenje kod korisnika u industriji je postavljanje standarda na način da se u potpunosti izbjegava nastanak dijela otpada ovisno o djelatnosti proivođača otpada.

Osnovni ciljevi zaštite okoliša su:

  • Izbjeći nastanak otpada
  • Vrednovati OTPAD (klasifikacija)
  • Oporabiti (od eng. riječi "reuse" regenerirati, reciklirati, odnosno vratiti u prvobitno stanje u primjenu)

Upravo prvi postulat zaštite okoliša opravdava uvođenje ovog sustava i njegov ekološki aspekt, izbjegavanje nastanka otpada.

  • Smanjenje volumena nastalog otpada(štetnih tvari)
  • Neopasnost otpada s vrlo niskim rizikom za okoliš i zdravlje
  • Recikliranje, ili vraćanje u okoliš na koristan ili neškodljiv način
  • Izbjegavanje nastanka otpada na propisan način
  • Štedi prirodne resurse
  • Edukacija i razvijanje svijesti o ekologiji, na taj način doprinosi zaštiti okoliša

Sustavom najma upijajućih materijala za višekratno korištenje značajno se smanjuje nastanak otpada. Dok tekstilni restlovi i papirnati ubrusi za jednokratnu uporabu korištenjem i sami postaju otpad, višekratni upijajući materijal (krpe i upijači) pranjem se osposobljavaju za ponovnu uporabu. Sav isprani otpad se također podvrgava procesu reciklaže-regeneracije. Njegovom termičkom obradom pokriva se i do 50% energije procesa pranja.