Doprinos Ekotex-a zaštiti okoliša u Hrvatskoj: U 2012 godini oprali smo 3,7 mil. krpa. 
Da naši korisnici nisu bili u sustavu najma proizveli bi 1 030 tona opasnog otpada!
Ekotext

EKOTEX KRPA
Prava krpa za svaku prigodu Eko krpa

Moderno rješenje za sve procese čišćenja u industriji i održavanju: svugdje gdje se mora ukloniti prljavština skupa sa uljima, bojom, otapalima ili masnoćom.
Posebni konac u visoko upijajućem tkanju služi za ekstremno jako upijanje – do 365% vlastite težine. Dimenzije: 32 × 34 cm.


EKOTEX ULTRA KRPA
Najbolje rješenje za čišćenje i poliranje osjetljivih površina kao i za poliranje. Eko-ultra krpa

Originalni pamuk se dodatno gazira, da bi se povezala optimalna svojstva: upijanje i dugotrajni materijal bez dlačica.
Krpa sa najbržim upijanjem: preuzima do 118 ml tekućine u sekundi. Dimenzije: 36 × 44 cm.


EKOTEX NAMJENSKI KONTEJNER
Bezopasno skladištenje i transport Eko kontejneri

Namjenski kontejner posebno je razvijen za sakupljanje, sigurno skladištenje i transport, ima kotače radi lakše manipulacije. Atestiran (TÜV – GZL: K81403, DNr.: 200695/0001,Wien) i certificiran za skladištenje i prijevoz opasnih tvari. Hermetički poklopac sa organizacijskom bojom je dio sustava za navođenje bojama. Potreban broj upijajućih materijala (krpe i upijači) dostavlja se u namjenskim kontejnerima uz koje dolaze i prazni kontejneri za odlaganje prljavih upijajućih materijala.


INDUSTRIJSKI UPIJAČ
Vaša kadica za ulje u formatu krpe! Eko upijač

Čist posao za sve grane gospodarstva koje imaju probleme sa istjecanjem ulja i vodenih tekućina. Kao podloga pri popravcima u radovima održavanja ili u osjetljivim područjima strojeva i naprava. Za zaštitu strojeva, radnih mjesta i podova od zaprljanja i opasnih tekućina. Za efikasno djelovanje kod akcidenata.

Industrijski upijač brzo upija velike količine (cca 2.5 - 3 litre) motornih ili pogonskih ulja, otapala, maziva za hlađenje, lužina. Dimenzije: 60 × 90 cm


EKOTEX SUSTAV PODJELA BOJAMA: KODOVI ZA JOŠ VIŠE SIGURNOSTI
Odvajanje krpa: sistemom reda protiv rizika Eko vreča

Utkane jednobojne niti razlikuju krpe za čišćenje prema područjima uporabe, crveno za mehaničke radione, zeleno za tiskare, plavo za obradu metala. Skupine boja se odvojeno peru. Svaka krpa prolazi kroz nekoliko kontrola kvalitete. Kontrola se izvršava vizualno, preko detektora metala i vaganja prije pakiranja u namjenske kontejnere.