Smanjenje troškova, kvaliteta krpa, smanjenje administracije, zaštita okoliša, prihvaćanje europskih standarda...'Ne stvarajmo otpad! Štitimo okoliš zajedno!.'
Ekotext

EKOTEX KRPA ZA ČIŠĆENJE:
UČINKOVIT I SVRSISHODAN MATERIJAL

Male krpe-veliki učinak!

Na prvi pogled je to samo krpa. Ali u praksi je svaka Ekotex krpa za čišćenje ogromna pomoć Vašoj tvrtki. Prvo kao sredstvo za rad, jer prema načinu uporabe nudimo krpu koja najbolje odgovara čišćenju Vaših strojeva i naprava. Drugo, optimizacija postupka, jer iza svake krpe za čišćenje stoji inteligentni koncept, koji sistematizirano olakšava Vaše poslovanje.

PRIMJENA SUSTAVA

EKOTEX daje u najam kvalitetne krpe i upijače za otpadne tekućine zajedno sa specijalnim, atestiranim i za tu svrhu napravljenim kontejnerima. Korisnik sustava unajmljuje količinu upijajućih materijala ( krpa ili upijača) 2,5 puta veću od stvarne potrebe tj. potrošnje za unaprijed dogovoreni vremenski interval zamjene (14, 28, 56 dana).

Sustav u primjeni izgleda ovako: na prvoj dostavi korisnik sustava dobija na korištenje ukupnu količinu krpa ili upijača (100%) – Osnovica najma, nakon unaprijed dogovorenog vremenskog intervala zamjene EKO TEX dolazi po zaprljanje (zauljene) krpe (40% ukupne količine) dok korisniku ostaje preostali dio na korištenju (40%) i pričuvni dio (20%) u slučaju izvanredne povečane potrošnje, remonta i sl. tako da se u svakom trenutku jedan dio krpa ili upijača nalazi na pranju, a drugi na uporabi kod korisnika sustava.

EKOTEX EKOLOŠKA GARANCIJA: ODUZIMAMO VAM BRIGE
“Ne stvarajmo otpad! Štitimo okoliš zajedno!.”

Zaprljane krpe nisu otpad u smislu cirkulirajućeg gospodarstva i zakona o otpadu. Za njihovo uklanjanje i dokaz o obradi se ne morate brinuti. Pored toga Ekotex preuzima sve obveze utovara kod transporta opasnih dobara na sebe prema § 7 GGBG/ADR.

PREDNOSTI SUSTAVA
Smanjenje troškova, kvaliteta krpa, smanjenje administracije, zaštita okoliša, prihvaćanje europskih standarda

Smanjenje troškova – obzirom na dosadašnju cijenu kupnje tekstilnih restlova i cijenu zbrinjavanja istog

Kvaliteta krpa – naše krpe ujednačene su kvalitete, izrađene od pamučnih tkanina, dimenzija 32x34 cm, otporne na habanje; kao takve koriste se u svim zemljama Europske Unije

Zaštita okoliša – u našem sustavu krpe se ne bacaju, već peru i stavljaju u ponovnu upotrebu, te kao takve nisu otpad (prema mišljenju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Klasa: 351-01/08-02/337 Urbroj: 531-13-2-1-2-09-3 od 09.lipnja 2009.)

Smanjenje administracije – s obzirom na činjenicu da naše krpe nisu otpad, niste više obveznik ispunjavanja tzv. očevidnika o otpadu, sukladno članku 5. Zakona o otpadu (N.N. broj 178/04, 111/06, 60/08)

Prihvaćanje europskih standarda – ISO 9001 i ISO 14001